Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Call-ins
Rail Modernisation in North Wales and the Mersey Dee area ref: 50014/02/201723/02/2017Call-in expired
Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2017/18 a Rhaglen Cyfalaf Tai (CRT) 2017/18 ref: 49914/02/201723/02/2017Call-in expired
Gosod Rhent a Chyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 2017/18 ref: 49814/02/201714/02/2017Not for call-in
Brymbo Heritage Area ref: 49414/02/201723/02/2017Call-in expired
Diweddariad ynghylch Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas ref: 49514/02/201714/02/2017Not for call-in
Rhaglen Gyfalaf 2016/17 - 2020/21 ref: 49014/02/201723/02/2017Call-in expired
Asesiad Anghenion Y Boblogaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 ref: 49614/02/201723/02/2017Call-in expired
Protocol Cydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam â Llywodraeth Bortiwgaleg Gweinyddiaeth Mater Tramor ref: 49314/02/201723/02/2017Call-in expired
Ffrwd Waith 2 - Lleihau Gwariant â Thrydydd Partïon ref: 49114/02/201723/02/2017Call-in expired
The Council Plan 2017 - 22 ref: 48914/02/201723/02/2017Call-in expired
Cynnig i newid ystod oedran Ysgol Rhiwabon o 11-18 - 11-16 ref: 49714/02/201714/02/2017Not for call-in
Rhaglen Waith Gynlluniedig ref: 49214/02/201723/02/2017Call-in expired