Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Lloyd Kenyon

Parti: Welsh Conservative Party Candidate

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Owrtyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Gredington
Whitchurch
Shropshire
SY13 3DH

Ffôn:  01948 830305

Bus. ebost:  lloyd.kenyon@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Lloyd Kenyon fel Vcard

Pwyllgor penodiadau

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol  Maelor, Penley

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelodau:

2012-13

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru diddordeb

·         Cyhoeddi diddordeb – a wneir gan Aelodau mewn cyfarfodydd

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau