Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd I Roberts

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor / Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Parti: Independent

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Gogledd Y Waun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
62 Church View
Shepherds Lane
Chirk
LL14 5PF

Ffôn:  01691 773758

Mobile:  07979 067211

Bus. ebost:  ian1.roberts@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd I Roberts fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgor penodiadau

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol y Waun, Chirk

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelodau:

2013-14

2014-15

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru diddordeb

·         Cyhoeddi diddordeb – a wneir gan Aelodau mewn cyfarfodydd

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau