Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd P Jeffares

Parti: Independent

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Llangollen Wledig

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Wexford
16 Wenfryn Close
Trevor
Llangollen
LL20 7TU

Ffôn:  01978 820570

Bus. ebost:  pat.jeffares@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd P Jeffares fel Vcard

Pwyllgor penodiadau

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Llangollen Rural Community Council

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru diddordeb

·         Cyhoeddi diddordeb – a wneir gan Aelodau mewn cyfarfodydd

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau