Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Steve Wilson

Parti: Independent

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Grosvenor

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
15 Spring Road
Rhosddu
Wrexham
LL11 2LU

Ffôn:  01978 355879

Bus. ebost:  steve.wilson@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Steve Wilson fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgor penodiadau

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

St Joseph’s Catholic and Anglican High School, Wrexham

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Rhosddu Community Council

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelodau:

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru diddordeb

·         Cyhoeddi diddordeb – a wneir gan Aelodau mewn cyfarfodydd

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau