Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd M C King OBE

Parti: Welsh Llabour / Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Wynnstay

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Tyddyn Draw
Llanelidan
Ruthin
Denbighshire
LL15 2TA

Ffôn:  01824 750710

E-bost:  malcolm.king@wrexham.gov.uk

Bus. phone:  01978 355761

Bus. ebost:  malcolm.king@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd M C King OBE fel Vcard

Pwyllgor penodiadau

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Alexandra Infants & Junior CP, Wrexham

Rhosnesni High School, Wrexham

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru diddordeb

·         Cyhoeddi diddordeb – a wneir gan Aelodau mewn cyfarfodydd

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau