Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Mark Owens

Parti: Independent

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Pant

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
3 Fennant Road
Ponciau
Wrexham

Ffôn:  01978 639507

Bus. ebost:  marka.owens@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Mark Owens fel Vcard

Pwyllgor penodiadau

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol y Grango

Ysgol  Maes y Mynydd

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Rhos Community Council

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2014-15

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru diddordeb

·         Cyhoeddi diddordeb – a wneir gan Aelodau mewn cyfarfodydd

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau